nl-NLen-GB

Parkstad Limburg, voor de energietransitie van Parkstad Limburg is een Financial Engineering Methode ontwikkeld (bron afbeelding Roel Meertens)

CV


Recente ervaring
Pieter Hameetman werkt 43 jaar bij Koninklijke BAM Groep. Zijn functies zijn projectontwikkelaar, gebiedsontwikkelaar, tot half 2012 directeur duurzaamheid bij projectontwikkelaar AM en tot eind 2013 werkt hij in de functie van directeur bij BAM Groep.
In 2007 vraagt de heer Jan Terlouw, voormalig minister van economische zaken, aan Hameetman om binnen in PeGO (Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving) een groep te leiden die voor Nederland een plan moet opstellen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dit plan wordt goedgekeurd, waarna de Nederlandse overheid € 64 miljoen beschikbaar stelt voor de uitvoering.
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken neemt Hameetman, samen met de raad van bestuur van BAM, het initiatief om GEN op te richten. Een groep van 14 grote en belangrijke Nederlandse bedrijven stelt zich als doel interdisciplinair te werken aan de kennis voor energieneutrale gebiedsontwikkeling. GEN staat voor Gebieden Energie Neutraal.

 


Hameetman heeft als projectleider Micro van GEN meegewerkt aan de kennis benodigd voor de ontwikkeling van een energieneutraal gebied voor de nieuwbouw van 4.500 woningen in Katwijk en voor de renovatie en het energieneutraal maken van een gebied met 2.500 bestaande woningen in Apeldoorn. Uitgebreid is onderzocht hoe de kasstromen van de extra investeringen, nodig om het gebied energie-neutraal te maken, en de kasstromen van de opgetelde besparingen op energiekosten van alle huishoudens, zich tot elkaar verhouden. In deze kennisontwikkeling is een begin gemaakt met denken in bewonersprofielen. Dit werk wordt in 2013 afgerond. In datzelfde jaar wordt Novum at opgericht. 
Het belangrijkste werk van Novum at is het ontwikkelen van de Financial Engineering Methode voor de renovatie van woningen. De methode is inmiddels zover uitgewerkt dat medewerkers van corporaties en ingenieursbureaus door Hameetman worden opgeleid in het gebruik ervan. Novum at streeft er naar een community van partijen te vormen, die wil samenwerken aan een verbeterde bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de methode. Uiteindelijk doel is de methode zo betrouwbaar te maken dat financiers het gebruik ervan gaan eisen ter reducering van de risico’s bij de geldverstrekking voor energiebesparingsprojecten.


Internationale ervaring

  • Lezing in Beijing voor 80 professoren, 2006, voornamelijk over het passiefhuis principe. Titel: Best practice in Building Sector, standard and codes
  • Presentatie bij Green Building Festival Toronto 2007, over de energietransitie in Nederland
  • Hameetman trad namens BAM op als opdrachtgever van architect professor Rafael Moneo uit Madrid om een residentieel complex in Den Haag te ontwerpen (Rabbijn Maarsenplein). Moneo was op dat moment hoofd van de architectuur afdeling van Harvard University en winnaar van de Pritzker Architecture Prize
  • Hameetman trad namens BAM op als opdrachtgever van architect professor Peter Wilson uit Münster Duitsland om een wooncomplex te ontwerpen in Rotterdam
  • Als projectontwikkelaar nam Hameetman deel in IEA-taak 13, Solar Low Energy Houses, om het eerste passiefhuis woningproject in Nederland te realiseren, opgeleverd 1993